Privacybeleid


Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verwerkingsverantwoordelijke (hierna: Verantwoordelijke) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Gouda aan de Zegelvlinderstraat 8 2805 KT, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 83126929 en draagt de naam Pianoflix B.V. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via support@pianoflix.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23-06-2021.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adres (straatnaam + huisnummer)
  • Postcode
  • Woonplaats

Verantwoordelijke verwerkt deze persoonsgegevens onder andere teneinde de overeenkomst tot stand te brengen en u toegang te verschaffen tot de online cursussen die zij aanbiedt. Het e-mailadres wordt tevens gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

Aan de verwerking van uw gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een periode van vijf (5) jaar.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst tot stand kan komen. Indien u na aankoop van een online cursus uw e-mailadres door Verantwoordelijke laat verwijderen, eindigt hiermee de overeenkomst en heeft u niet langer toegang tot de online cursus.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies en soortgelijke technologie gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht komt, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor dergelijke externe websites of voor de privacyverklaringen op die websites. Verantwoordelijke raadt u aan om bij bezoek van externe websites hun privacyverklaring goed door te lezen alvorens verder te gaan op de website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beoordelingen

Verantwoordelijke verzamelt beoordelingen via het platform van WebwinkelKeur. Als u een beoordeling achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met Verantwoordelijke, zodat Verantwoordelijke de beoordeling aan uw bestelling kan koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw beoordeling te geven. In het geval dat Verantwoordelijke u uitnodigt om een beoordeling achter te laten, deelt Verantwoordelijke uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een beoordeling achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heeft Verantwoordelijke aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG) en wissing (art. 17 AVG) van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen deze privacyrechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is een of meer van deze rechten uit te oefenen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan support@pianoflix.nl

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan support@pianoflix.nl of door op de uitschrijf-link te klikken die u vindt onderaan iedere nieuwsbrief die wordt verstuurd door Verantwoordelijke.

"Een soort Netflix voor piano & keyboard"

Leer 160+ bekende liedjes, in je eigen tempo en véél voordeliger dan pianoles.

5-sterren

Uitstekend beoordeeld op Trustpilot.