Disclaimer


Besloten vennootschap Pianoflix B.V. met KvK-nummer 83126929, hierna 'Pianoflix', wil u hartelijk welkom heten op de websites https://pianoflix.nl (hierna: website).

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Pianoflix kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Seedr zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico.

Pianoflix zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten bevatten of achterhaald zijn. Pianoflix is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Pianoflix verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van fouten of achterhaalde informatie kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Pianoflix tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Pianoflix dat graag via e-mailadres support@pianoflix.nl

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele eigendomsrechten van Pianoflix of die van licentiegevers. Pianoflix behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via support@pianoflix.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Pianoflix per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Pianoflix dan weten via support@pianoflix.nl Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Pianoflix verplicht is tot enige schadevergoeding.

"Een soort Netflix voor piano & keyboard"

Leer 160+ bekende liedjes, in je eigen tempo en véél voordeliger dan pianoles.

5-sterren

Uitstekend beoordeeld op Trustpilot.